Direct kennismaken

Gepubliceerd op: September 30, 2019

Zo neemt de digitale transformatie binnen gemeenten een nog grotere vlucht

Auteur: Dennis de Roo

Deel op:

De kostenpost ICT bij gemeenten is groeiende en de strijd om de juiste ICT-talenten is fel. Belangrijke ontwikkelingen die vertragend zouden kunnen werken bij de digitale transformatie binnen gemeenten. Niets is minder waar. Een kwestie van omdenken.

Drijvers voor stijgende ICT-kosten bij gemeenten

ICT-kosten bij gemeenten zijn stijgende. De gemiddelde kosten per inwoner voor ICT liggen, met gemiddeld 84 euro, twee euro hoger dan vorig jaar. Gemeenten geven inmiddels 2,8 procent van hun begroting uit aan ICT. Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen. Ten eerste wordt het netwerk van burgers, werkgevers en andere organisaties plus de onderlinge samenwerkingsverbanden steeds groter en complexer. ICT speelt hierbij een belangrijke rol en logischerwijs stijgen dus ook de daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast stijgt de druk om de burger centraal te stellen; nieuwe vormen van digitale dienstverlening doen hun intrede en dat vereist een nieuwe, digitale, manier van werken.

The war on talent

Deze veranderingen vragen om ICT-talent. Gemeenten moeten de concurrentie aangaan met ICT-organisaties om dat talent aan te trekken. Met de krapte op de arbeidsmarkt en de beperktere budgetten van de gemeenten – in vergelijking met het bedrijfsleven – geen eenvoudige opgave, om het woord onmogelijk maar te vermijden. Gevolg? Er worden – met name voor de beheerfuncties – steeds vaker externe ICT’ers ingehuurd, waarmee het streefpercentage van maximaal 10% inhuur door gemeenten ruimschoots wordt overschreden. Volgens de ICT Benchmark Gemeenten 2019 van M&I/Partners vraagt dit om strategisch personeelsbeleid. Of is er ook een alternatief?

Denken in slimme oplossingen

Wij zouden ASAPCLOUD niet zijn als we niet zouden denken in slimme oplossingen. Want waarom moeten de toenemende beheertaken eigenlijk door ICT-personeel worden uitgevoerd, ongeacht het feit of dit nu interne of externe medewerkers zijn? Wat als je taken en activiteiten van de beheerorganisatie automatiseert? Dan geeft dit op veel fronten lucht en kun je de focus verleggen. In plaats van je druk te maken over het aantrekken van getalenteerd ICT-personeel, kun je je focussen op de kwaliteit van output van de geautomatiseerde oplossingen. Daarmee zal ook de focus van het bestaande ICT-team verschuiven van het uitvoeren van beheertaken naar interne ontwikkelingen die ertoe doen. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet, smart city-ontwikkelingen of Common Ground, de beweging die Nederlandse gemeenten onder de vlag van ‘Samen Organiseren’ hebben ingezet om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren met slimmere en modernere ICT. Op deze manier hoeven ICT-medewerkers zich niet meer bezig te houden met de beheerorganisatie, maar helpen gemeenten hun talenten om zich te kunnen ontwikkelen en het verschil te maken. Zo staat niets de digitale transformatie van gemeenten meer in de weg.