Direct kennismaken

Gepubliceerd op: November 6, 2019

Als Nederlandse gemeente ICT-personeel nodig? Stop met zoeken!

Auteur: Dennis de Roo

Deel op:

Geen beroepsgroep waar het tekort aan personeel zo groot is als binnen de ICT. Met het binden van bestaand talent en het werven van nieuw talent, kom je er niet meer. Maar hoe dan wel?

Behoefte aan ICT’ers enorm

De krapte op de arbeidsmarkt is enorm en neemt nog steeds toe. Maar er is geen beroepsgroep waar het tekort aan personeel zo groot is als binnen de ICT. Uit deze factsheet van het UWV blijkt dat zeven op de tien vacatures binnen de ICT moeilijk vervulbaar zijn; dat is hoger dan binnen welke andere branche dan ook. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan specifieke vakkennis, denkt driekwart van de werkgevers. Vooral de behoefte aan ICT’ers met een HBO-diploma of HBO-werk- en denkniveau is enorm.

Tekort in steden, maar ook aan de randen van Nederland

In het eerste kwartaal van 2018 waren er negen arbeidsmarktregio’s met een groot tekort aan ICT’ers. Precies een jaar later is het aantal regio’s al gestegen naar 19. Was de krapte in 2018 vooral te voelen in en rondom de grote steden, in 2019 zien we dat er ook aan de randen van Nederland een zeer krappe arbeidsmarkt is ontstaan.

Bestaand talent binnenhalen of binden

Je kunt natuurlijk proberen bestaand ICT-talent binnen te halen of aan je te binden. In het rapport worden intensiever werken en het uitbreiden van contracturen of overwerkuren genoemd. Zo zou de krapte worden herverdeeld.

Op zoek naar nieuw talent

Je kunt natuurlijk ook proberen nieuw talent aan te boren. In het rapport wordt het omscholen van werkzoekenden als mogelijkheid genoemd. Mooi, maar dan moet er eerst animo zijn onder werkzoekenden om zich om te laten scholen. Daarnaast wordt het interesseren van studenten voor de ICT-branche genoemd. Ook hier is animo een punt van aandacht, maar bovendien draagt dit – door de duur van een HBO-studie – niet heel direct bij aan het probleem. En dan hebben we nog niet eens nagedacht over waar die ICT-docenten dan vandaan zouden moeten komen? Door de sterke concurrentie op de arbeidsmarkt kiezen zij steeds vaker voor het bedrijfsleven.

Anders organiseren

Deze alsmaar groter wordende krapte dwingt gemeenten om de uitvoering van IT-taken en activiteiten op een andere wijze te organiseren. De meer traditionele oplossingen zoals hierboven genoemd, zorgen in het beste geval voor een verschuiving van het probleem. Ook de genoemde oplossingen nieuw talent aan te trekken bieden in het gunstigste geval pas na enkele jaren soelaas.

Wat dan wel?

Een deel van de oplossing ligt in het automatiseren van taken en activiteiten. Door te zorgen dat bijvoorbeeld het identificeren van kwetsbaarheden binnen je infrastructuur en het anticiperen op die kwetsbaarheden helemaal geautomatiseerd wordt, creëer je een stabiele omgeving en ontlast je de IT-beheerorganisatie. Ook door migraties en implementaties te automatiseren win je enorm veel.

Voordelen verder dan IT-organisatie

De voordelen worden niet alleen door de IT-beheerorganisatie van gemeenten gevoeld. Ook de HR-afdeling wordt ontlast: waar het gaat om recruitment in het algemeen of om het aantrekken van nieuwe high potentials in een krappe en competitieve markt, maar ook op gebied van ontwikkeling. ICT is bij uitstek een vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Om bij te blijven en om aan de laatste eisen te voldoen, bijvoorbeeld op gebied van security, moeten de ICT’ers die je in dienst hebt continu aan scholing blijven doen.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Dennis