Direct kennismaken

Gepubliceerd op: November 27, 2019

Wat betekenen deze 6 belangerijkste ontwikkelingen voor onze gemeenten?

Auteur: Dennis de Roo

Deel op:

Onlangs verschenen twee belangrijke rapporten die ons iets vertellen over de belangrijkste marktontwikkelingen. Het Jaarbericht Staat van het mkb 2019 is een uitgave van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, in nauwe samenwerking met het CBS, wetenschappers en andere experts. Het rapport Verkenning Middellangetermijn 2022-2025 van het Centraal Planbureau is een van de bouwstenen voor de regering om na te denken over het beleid voor de jaren 2022-2025. Allereerst de belangrijkste conclusies op een rijtje.

De 6 belangrijkste ontwikkelingen

  1. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Ondernemers zien het tekort aan talent als het grootste knelpunt.
  2. Vooralsnog zijn er weinig prikkels om te investeren in arbeidsbesparende technologie.
  3. Snelle groeiers investeren meer in onder andere digitalisering, IT en in het groei- en verdienvermogen op de lange termijn.
  4. De meest productieve bedrijven en organisaties hebben ondernemers aan het roer die de vaardigheid hebben nieuwe toepassingen te implementeren, te experimenteren met nieuwe verdienmodellen en belangrijke organisatieveranderingen door te voeren.
  5. Voor de periode 2022-2025 wordt een bbp-volumegroei van 1,1% per jaar verwacht, tegen hogere volumes in voorgaande periodes. Dit komt met name door de geringere groei van het arbeidsaanbod.
  6. Door de vergrijzing van de bevolking zullen de uitgaven voor AOW en zorg verhogen. Tevens dempt de vergrijzing de toename van het arbeidsaanbod.

Wat houden deze ontwikkelingen in?

De huidige krapte op de arbeidsmarkt, zeker binnen de IT, zal voorlopig niet afnemen. Integendeel, doordat de loonstijging niet gelijk opgaat met de economische groei, zal dit vooralsnog geen impuls geven om te investeren in arbeidsbesparende technologie. Maar de gedachte dat investeren vanuit loonkostenperspectief onaantrekkelijk is, is iets te eendimensionaal gedacht, zeker vanuit de IT-branche beschouwd. Er wordt immers geconcludeerd dat de meest snelgroeiende bedrijven juist investeren in digitalisering en IT. Bovendien, de meest productieve bedrijven en organisaties hebben ondernemers aan het roer die durven te experimenteren met nieuwe verdienmodellen en organisatieveranderingen durven door te voeren. Tegelijkertijd weten we ook dat deze ondernemers in mindere mate vertegenwoordigd zijn.

Snelkookpan aan negatieve effecten

Als we de verwachte afzwakkende volumegroei van het bbp combineren met de demping van het arbeidsaanbod, de stijgende AOW-uitgaven én de al bestaande krapte van de arbeidsmarkt voor IT, is dat een uitstekend recept voor een snelkookpan aan negatieve effecten op de IT-markt.

Wat nu?

Door te denken in slimme oplossingen en bijvoorbeeld repeterende werkzaamheden te automatiseren, neemt de druk op zowel de IT-beheerorganisatie als de HR-afdeling af. De huidige IT’ers kunnen zich richten op innovaties en op het faciliteren van organisatieveranderingen zoals het experimenteren met nieuwe verdienmodellen. Zo wordt de innovatiekracht van de organisatie versterkt en dragen de IT’ers direct bij aan het vergroten van het succes van hun organisatie op middellange termijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.