We TRANSFORM your
datacenter.

Klaar voor straks.

What’s in it for me?
Om te kunnen voldoen aan de exponentieel toenemende vraag aan innovatiekracht en tegelijkertijd kosteneffectief te zijn, is Azure een vereiste. Of het nu gaat om het optimaliseren van bedrijfsspecifieke processen of het adopteren van nieuwe functionaliteiten als zijnde IoT en AI, je bent klaar voor straks.

How?
Wij inventariseren de afhankelijkheden en business requirements van de bedrijfsapplicaties en maken het verbruik op componentniveau inzichtelijk. Op basis van deze elementaire gegevens bepalen wij wat dient te worden geherstructureerd en wat opnieuw moet worden gemodelleerd. Oftewel, een tactische uitvoering gegoten in een transitieplan. In de uitvoeringsfase maken wij gebruik van twee kritische succes elementen, namelijk onze diepgaande kennis van het toepassen van automation en in-house ontwikkelde bouwstenen. De basis voor een gedegen uitvoering en voorwaarde voor een succesvolle transitie.