We SECURE your
data.

Operationeel, wat er ook gebeurt.

What’s in it for me?
Deze Intelligent Infrastructure Solution borgt de business continuïteit (BC) van uw bedrijfskritische werkprocessen.

Disaster Recovery by ASAPCLOUD

ASAPCLOUD garandeert een absoluut minimale Recovery Time Objective (RTO) als een disaster zich voordoet door het toepassen van een gedegen en getest Disaster Recovery (DR) methodiek.

How?
(1) Door uw bedrijfskritische applicatie afhankelijkheden te classificeren; (2) door een continuïteitsplan op te stellen; (3) door het uitvoeren van een halfjaarlijkse terugkerend uitwijken naar een disaster recovery site – dit kan ook uw eigen co-locatie zijn; (4) door de resultaten van het uitwijken naar disaster recovery site als verbeterslagen op te voeren in het Disaster Recovery plan. Tevens biedt ASAPCLOUD de mogelijkheid om 24/7 te monitoren of uw DR-site consistent is en de backup volgens schema is verlopen.

Backup by ASAPCLOUD

ASAPCLOUD garandeert dat bij het voordoen van een calamiteit, waarbij een recovery job vereist is, altijd een consistente backup beschikbaar is.

How?
(1) Door uw data te classiferen; (2) vervolgens bepalen wij de retentie van uw data – het toekennen van een houdbaarheidsdatum van de backup; (3) op basis van de retentie wordt de backup schedule uitgevoerd. Tevens biedt ASAPCLOUD de mogelijkheid om 24/7 te monitoren of uw backup data consistent is en de backup volgens schema is verlopen.