We GUARANTEE your
security innovation.

Onbezorgd werken. Gegarandeerd.

What’s in it for me?
Bedreigingen van jou IT-omgeving, zowel van binnenuit als van buitenaf, worden tot een absoluut minimum beperkt. Je bent compliant. Aan AVG (GDPR). Aan ISO27001. Aan jouw business.

 

How?
Wij leveren een cruciale bijdrage aan het opstellen van jouw security beleid. Wij helpen jou alle relevante mogelijkheden van de next-generation tools op het gebied van advanced security volledig te adopteren en hierop te innoveren. Wij identificeren kwetsbaarheden van jouw systemen en testen de security awareness van jouw medewerkers. Wij monitoren op afwijkend gedrag en op activiteiten gericht op het toebrengen van schade op jouw systemen. Wij interveniëren proactief en indien gewenst geautomatiseerd. Uiteraard worden alle interventies en gevolgen aan je gerapporteerd. Op elk gewenst moment heb je volledige inzage in de status van jouw omgeving.