Er is iets merkwaardigs aan de hand in Nederland. Overheden, waaronder ministeries en gemeenten besteden een groot deel van hun budget aan het inhuren van externe ICT’ers. Veelvuldig wordt het budget overschreden. Volgens de norm zou er een betere balans moeten zijn tussen de eigen ICT afdeling, de vaste medewerkers en ingehuurde ICT krachten. De realiteit echter is anders, zeker als je kijkt naar twee confronterende zaken:

Staan overheden, dus ook gemeenten, met de rug tegen de muur?

Ten eerste; in een recent artikel in het AD laat zien dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van externe ICT’ers bij de overheid. Niet meer dan 10% van de personeelskosten zou naar externen mogen gaan, maar de meeste ministeries zitten daar ruim boven, zelfs 20% of meer. Ontegenzeggelijk als gevolg van een zeer krappe arbeidsmarkt. Razendsnelle ontwikkelingen op ICT-gebied en de eisen die de overheid zichzelf stelt en oplegt, bijvoorbeeld op het gebied van security, zorgen eveneens voor vraag naar ICT’ers. Opmerkelijk, want je zou je ook af kunnen vragen waarom er dan een norm gesteld wordt als er structureel sprake is van overschrijding.

De tweede vraag die wij hier willen stellen is of de ICT’ers binnen de gemeenten wel in staat gesteld worden om zich met de door de overheid zichzelf opgelegde eisen bezig te houden? Je zou kunnen veronderstellen dat de ICT’ers binnen gemeenten zich noodgedwongen moeten bezighouden met beheertaken en er, vooral door een gebrek aan capaciteit, weinig tot geen tijd meer is om de technologische ontwikkelingen bij te houden.

Veel grootschalige projecten, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Ten tweede lijkt het er niet op dat de ICT-afdelingen van gemeenten de komende periode ontlast gaan worden. Sterker nog, er is weer een groot project op hen afgekomen omdat er in 2020 voor de hele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor informatiebeveiliging geldt; de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. 2019 is nog een overgangsjaar, maar daarna moet het geïmplementeerd zijn. Zie desgewenst ook de informatie op deze pagina van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Dit soort grootschalige projecten, net zoals bijvoorbeeld de implementatie van de AVG wetgeving in 2018, hebben vaak tot gevolg dat het aantal externe ICT’ers binnen gemeenten en andere overheidsinstellingen niet af zal gaan nemen. De centrale vraag; hoe gaan gemeenten aan de BIO voldoen als er tegelijkertijd wordt gesteld dat er maximaal 10% van externen gebruik gemaakt mag worden binnen de overheid?

De gezamenlijke uitdaging; terug naar maximaal 10% inhuur van externen

Een dergelijk grote uitdaging los je niet zomaar even op. Toch denken we dat het allereerst belangrijk is om de ICT beheerorganisatie te ontlasten bij gemeenten en overheden. Dat heeft namelijk tot gevolg dat er tijd vrijkomt voor eigen IT en ICT ontwikkeling en er met een betere balans ook aan grote projecten kan worden gewerkt.

Hoe we helpen bij het realiseren van een balans richting de norm? Dat lees je hier.