De IT afdeling bij gemeenten gaat minder over beheer

Recent bezocht ik het inspirerende technologie evenement van Microsoft, Microsoft Ignite on Tour in de RAI te Amsterdam. Omdat we steeds vaker gesprekspartner zijn van diverse gemeenten in Nederland leek het mij goed om de technologische ontwikkelingen eens vanuit het perspectief van een gemeente te bekijken.

De beheerlast en behoefte aan kennis neemt toe

Er gebeurt veel in gemeenteland en de effecten op het IT beheer zijn evident. Het decentralisatie beleid van de Nederlandse overheid, waarbij er meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komt te liggen, is hier een voorbeeld van. Nog een voorbeeld is het samenvoegen van diverse gemeenten met als doel de slagkracht van gemeenten te vergroten. Beide ontwikkelingen hebben zo haar weerslag op de beheerslast van de IT afdeling.

Daarnaast hebben gemeenten nog een andere uitdaging, namelijk het aantrekken van IT professionals. Door grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er steeds minder IT professionals beschikbaar met de juiste kennis en kunde om het beheer van IT uit te voeren. Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie, welke wordt gevoed door de exponentieel groeiende ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van IT. De hiermee gepaard gaande groter wordende behoefte aan rekenkracht en opslagcapaciteit, ten behoeve van het ontwikkelen van diensten en producten, heeft zo zijn weerslag op onze verwachtingen als burgers als het gaat om de dienstverlening van gemeenten.

Kortom, de operatie van de IT-organisatie vraagt nogal veel van gemeenten. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden worden, niet in de laatste plaats bij overheidsinstellingen, vaak externen aangenomen. Het inzetten van externen heeft uiteraard een direct positief effect op de IT beheer organisatie. De consultants kunnen vrijwel meteen aan de slag om de benodigde analyses op de infrastructuur uit te voeren, opgelopen workloads terug te dringen of de gewenste migratie trajecten uit te voeren. Daar staat tegenover dat het inzetten van externen vaak een duurdere oplossing is en bovendien is de input van kennis maar van tijdelijke aard. Zodra de werkzaamheden van de externen eindigen, omdat het project waarvoor ze zijn aangenomen is afgerond, vloeit de kennis met dezelfde snelheid uit de gemeentelijke IT organisatie.

Waar ASAPCLOUD bij helpt?

Wat ASAPCLOUD betreft bestaat er een alternatief voor de inzet van externen of in ieder geval een oplossing welke parallel aan de inzet van externen kan zijn. Door onze geautomatiseerde oplossingen voor de operationele werkzaamheden van de IT beheerorganisatie, waarbij te de denken valt aan analyse en reporting, maar ook het geautomatiseerd uitvoeren van patchmanagement en het uitvoeren van migraties, brengen wij de rust terug en tegelijkertijd stellen we de benodigde kennis en kunde direct beschikbaar. Onze Intelligent Infrastructure Solutions zijn direct inzetbaar, onafhankelijk van waar uw infrastructuur draait. Een belangrijk aspect, wat we met onze solutions realiseren, is dat de IT beheerorganisatie van gemeenten, doordat ze worden ontlast in de uitvoer van de reguliere IT beheertaken en het doen van implementaties en migraties, de ruimte krijgen om zich te focussen op innovaties en hun primaire proces. Zodat het contact met burgers, instellingen en bedrijven niet alleen nu maar altijd vooruitstrevend is.

Dennis de Roo – CTO ASAPCLOUD