ASAPCLOUD-grip-en-controle-op-it-infrastructuur

Wat de eerste stap is om grip en controle te krijgen? Voordat we het juiste antwoord geven, allereerst de reden waarom dit zo belangrijk is; de IT infrastructuur is tegenwoordig het fundament geworden van elke organisatie, zowel voor de interne gebruiker als in het klantcontact. Onderwerpen als digitale veiligheid, het sneller kunnen innoveren, door bijvoorbeeld IoT en AI, hebben een enorme invloed op producten, diensten en bedrijfsprocessen. Als er geen grip en controle is op de IT infrastructuur komt de continuïteit van elk bedrijf in gevaar.

Wat de eerste stap is?

Grip en controle op de IT infrastructuur kun je alleen maar krijgen als je de kwetsbaarheden van de IT infrastructuur kent. Kwetsbaarheden kunnen bijvoorbeeld zijn dat de IT infrastructuur niet voldoet aan de wensen van medewerkers of klanten, door verouderde en onveilige protocollen, misconfiguraties of fouten in validaties en rechten. Met als gevolg een vergrote kans op uitval van systemen, lagere productiviteit en ontevredenheid. Over kwetsbaarheid gesproken, een nog groter aandachtspunt, die besproken wordt in bijna elke directiekamer, is natuurlijk het onderwerp digitale veiligheid. Helaas belooft 2019 weer een jaar te worden met veel wereldwijde hackaanvallen. Redenen genoeg om je IT kwetsbaarheden in kaart te brengen en zeker grip en controle te behouden over de gegevens die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering.

“De eerste stap naar grip en controle? Ken je kwetsbaarheden!”

Kwetsbaarheden oplossen kan alleen door inzicht

Nu kunnen we ons voorstellen dat je het gevoel hebt van ‘Makkelijker gezegd, dan gedaan’. Want, iets doen aan kwetsbaarheden kan alleen maar als je inzicht hebt in de huidige IT infrastructuur en begrijpt wat de beste mix is tussen processen, systemen en mensen. Er is iets nodig wat dat analyseert. Tot die conclusie kwamen wij ook.

We ANALYSE your infrastructure

Al vanaf 2005 analyseren wij in de praktijk IT infrastructuren met zelf ontwikkelde functionaliteiten gebouwd bovenop de Next Generation Tools van Microsoft. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid spelen daar een cruciale rol bij. In de loop van de tijd hebben wij daardoor een zeer bruikbare analyse tool kunnen ontwikkelen.

Met We ANALYSE your infrastructure stellen we klanten in staat om naar een proactieve wijze van beheer te gaan en niet reactief, dus achteraf, mogelijke calamiteiten op te lossen. Het is een intelligente oplossing waar onze jarenlang opgedane kennis met betrekking tot het beheer van de IT infrastructuur is opgenomen, aangevuld met best practises van Microsoft, waarbij de afnemers ideeën kunnen aandragen voor nieuwe features ten behoeve van de analyse. Natuurlijk zullen veel gevraagde features vanuit de praktijk worden toegevoegd om onze analysetool steeds intelligenter te maken. ASAPCLOUD heeft inmiddels zo’n 3.300 statussen en 4.500 regels die deze validatie ’s uitvoeren. Het is juist de totaliteit die deze solution steeds krachtiger maakt.

Alarmering bij acute calamiteiten

Door 14 jaar ervaring kunnen we dus al in een vroeg stadium kwetsbaarheden in de IT infrastructuur in kaart brengen. Als er zich toch een calamiteit voordoet dan zorgen we ervoor dat de juiste belanghebbenden automatisch gealarmeerd worden via de smartphone. We hebben daarmee IT van een reactieve status naar een proactieve status gebracht. Precies datgene waar een moderne IT omgeving om vraagt.

Samen jouw infrastructurele kwetsbaarheden in kaart brengen?

Grip en controle wordt verkregen, door IT kwetsbaarheden inzichtelijk te maken, maar dat is slechts de eerste 50%. Proactief handelen door inzicht is de andere essentiële 50%. Dat is onze eindconclusie.

Neem hier contact met ons op, bezoek deze webpagina en kijk naar de video voor meer uitleg.